OPEN CALL PERIPTERO

Ανοιχτό Κάλεσμα για δρώμενο στο δημόσιο χώρο – προθεσμία 15.07.2016

for english please scroll down

Θέλοντας να επανενεργοποιήσουμε ένα από τα κλειστά περίπτερα της Αθήνας με προσανατολισμό τον πολιτικό και πολιτισμικό διάλογο σε σχέση με την οικονομία, καλούμε προτάσεις για διαφορετική χρήση του περιπτέρου.

Σαν αρχιτεκτονική τάξη τα οικοδομήματα αυτά είναι μέρος του πεζόδρομου, της πλατείας και των δρόμων. Από τη φύση τους είναι ανοιχτά και προσβάσιμα και πολλά προιόντα τους βρίσκονται σε κοινή θέα. Το περίπτερο είναι κατά βάση ένα μικρό μαγαζί χωρίς παράθυρα και τοίχους.

Για το κάλεσμα μας, το περίπτερο γίνεται ένας προγραμματισμός στο δημόσιο χώρο, που στοχεύει σε πολιτισμικό και οικονομικό διάλογο με το κοινό μετατρέποντας τη βασική λειτουργία του περιπτέρου – τροφοδοσία σνακς, αναψυκτικών και πληροφορίας – σε εικαστική παρουσίαση και συμμετοχική γνώση μέσα από εργαστηρία και ομιλίες. Στο περίπτερο αυτό οι συμμετέχοντες μπορούν να αποφασίσουν πως να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, πως να προσδιορίσουν και να επικοινωνήσουν την αξία της και πως να την εντάξουν σε ένα σύστημα ανταλλαγής με το κοινό ή μεταξύ τους.

Καλούμε συμμετοχή με προτάσεις που έχουν κοινά σημεία με την ιδέα του περιπτέρου ως επικινωνιακός χώρος πολιτικής, τεχνών, οικονομίας, ακτιβισμού ή όλων αυτών μαζί σε μορφή εργαστηρίου, παρουσίασης, έκθεσης, περφόρμανς, βιβλίου, φανζινς ή ότι άλλο φαντάζεστε ταιριαστό.

Στείλετε τις ιδέες σας σε δυο, τρεις παραγράφους για να προγραμματήσουμε το περίπτερο και να σχεδιάσουμε ένα μικρό προϋπολογισμό σε περίπτωση που χρείαζεται για το πρότζεκτ σας να πραγματοποιήθει .Θα γίνει πάρτι ενίσχυσης που από προηγούμενη εμπειρία είδαμε ότι μπορεί να καλύψει τουλάχιστον 20-30 ευρώ έξοδα για το κάθε πρότζεκτ.

Η ημερομηνία για το δρώμενο είναι το αργότερο μέχρι μέσα Σεπτέμβρη
Επικοινωνία periptero@gmx.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Τεχνική υποδομή: Ασύρματο μικρόφωνο, ηχεία, μικρό μίξερ ήχου, βίντεο-προτζέκτορας, ένα ζευγάρι μεγάφωνα.
Οργάνωση: Αναλαμβάνουμε τη συνολική προετοιμασία που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, τις άδειες για το περίπτερο από τον δήμο Αθηνών, την εκτύπωση φυλλαδίου για το πρόγραμμα και την επικοινωνία του δρώμενου στο διαδίκτυο και στην πόλη.
Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή και τη ανάληψη του πρότζεκτ της.

Call for event in the public space – deadline 15.07.2016

Wanting to transform one of the many abandoned periptero’s (kiosks) in Athens into a hub of political and cultural debate and its economic needs we call for proposals to alternative uses of periptero.

As an architectural class in itself these objects are part of the streets, squares and roads they are placed upon. By their very nature they are invitingly open and most of the products are displayed in the open. A periptero is in essence a small shop without doors, windows and walls.

In our case, the periptero becomes an object for programming of the public space. A programming aimed at engagement with the public about culture and economy by exploiting the basic function of the kiosk, which is to provide refreshments and information. A programming where participants can decide how they want to display their work, how to determine and communicate its value and whether they want to take part in an exchange value system with the public or the other participants.

We call for projects that has something to share with the idea of periptero as a place of politics, arts, economy, activism or a combination of any these in the form of workshops, presentations, show, performance, books, fanzines or any other pattern that you may find fit.
Send us your ideas in two, three paragraphs to programm the periptero and to plan a little budget in case is necessary for your project to be realized. There will be a benefit party which from previous experience we saw that can cover at least up to 20-30 euro expenses for each project.

The expecting date of the event is at latest mid of September.
Contact periptero@gmx.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Technical equipment: Wireless microphone, speakers, mini mixer, video projector, a pair of megaphones.
Organization: We take care of the overall preparation and the final program of the event, the necessary permissions by Athens municipality, the flyers and communication for the promotion of the event online and in the city.
Each group / artist is responsible for the production and preparation of their projects.

Αναμένουμε τις προτάσεις σας
Looking forward to your proposals  !!
ΜLFF – aka media liberation feminist front

periptero-call-logo